Administrowanie Serwerami

Usługa administracji serwerami polega na przejęciu przez naszą firmę obowiązków administratora serwera. Zakres usług jest indywidualnie ustalany z Klientem i może dotyczyć współpracy stałej (administracja i nadzór nad serwerem) lub incydentalnej (instalacja, reinstalacja, aktualizacja, audyt). Zakres prac możliwych do przeprowadzenia jest bardzo szeroki, a poniżej przedstawiliśmy część z nich:

Usługi w ramach instalacji systemu operacyjnego na serwerze:

 • doradztwo w zakresie konfiguracji sprzętowej i podziału usług pomiędzy serwerami,
 • rekonfiguracja serwerów, macierzy, przełączników,
 • wybór systemu operacyjnego i systemu plików,
 • wstępna instalacja i sprawdzenie serwerów (system dyskowy, pamięć, procesory),
 • wybór usług uruchamianych na serwerach oraz podsystemów je realizujących,
 • instalacja, konfiguracja i zabezpieczenie usług,
 • opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia kopii zapasowych,
 • przekazanie serwera Klientowi.

Zakres usług przy reinstalacji, aktualizacji systemu czy audycie jest częścią usług wykonywanych w ramach instalacji systemu.

Usługi w ramach administracji serwerem:

 • sprawdzanie logów,
 • monitorowanie parametrów sprzętu np. temperatur, środowiska procesorów, pamięci, napięcia na płycie głównej, stanu baterii CMOS, zasilania itp.
 • aktualizacje środowiska do najnowszych wersji dostarczanych przez producentów,
 • obsługa zgłoszeń serwisowych,
 • testy bezpieczeństwa i wydajności serwera,
 • monitorowanie działania poszczególnych podsystemów (pocztowych, bazodanowych, serwerów aplikacji, serwerów http – analiza logów systemowych),
 • regularna aktualizacja wszystkich podsystemów,
 • bieżące doradztwo w zakresie rozwoju infrastruktury Klienta.

Czas reakcji w przypadku wystąpienia problemów z działaniem serwera jest kwestią umowy z Klientem i może być kształtowany dowolnie, adekwatnie do wymagań dostępności systemu.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani ofertą administracji, zachęcamy do skontaktowania się z nami i skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie wymaganego poziomu i zakresu usług.