Administrowanie Serwerami

Usługa administracji serwerami polega na przejęciu przez naszą firmę obowiązków administratora serwera. Zakres usług jest indywidualnie ustalany z Klientem i może dotyczyć współpracy stałej (administracja i nadzór nad serwerem) lub incydentalnej (instalacja, reinstalacja, aktualizacja, audyt).

Doradztwo oraz konfiguracja gotowych rozwiązań serwerowych

Instalacja oprogramowania oraz usług niezbędnych do działania całego systemu

Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia kopii zapasowych

Bieżące konserwacje systemów oraz urządzeń

Doradztwo w zakresie rozwoju infrastruktury Klienta

Zarządzanie rozwiązaniami sieciowymi

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Regularna aktualizacja wszystkich podsystemów

Monitorowanie działania poszczególnych podsystemów (pocztowych, bazodanowych, serwerów aplikacji, serwerów http – analiza logów systemowych)

Zdalna pomoc