Administrowanie Serwerami

 

ADMINISTROWANIE SERWERAMI

Usługa administracji serwerami polega na przejęciu przez naszą firmę obowiązków administratora serwera. Zakres usług jest indywidualnie ustalany z Klientem i może dotyczyć współpracy stałej (administracja i nadzór nad serwerem) lub incydentalnej (instalacja, reinstalacja, aktualizacja, audyt).

Najpopularniejsze z naszych usług:

Doradztwo oraz konfiguracja gotowych rozwiązań serwerowych

Instalacja oprogramowania oraz usług niezbędnych do działania całego systemu

Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia kopii zapasowych

Sprawdź listę naszych partnerów tutaj →

Doradztwo w zakresie rozwoju infrastruktury Klienta

Bieżące konserwacje systemów oraz urządzeń

Regularna aktualizacja wszystkich podsystemów

Zdalna Pomoc

Bezpośredni kontakt z serwisantem

Zarządzanie rozwiązaniami sieciowymi

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Monitorowanie działania poszczególnych podsystemów (pocztowych, bazodanowych, serwerów aplikacji, serwerów http – analiza logów systemowych)

Zakres wykonanych usług zostaje zawsze indywidualnie dostosowany do potrzeb Klienta. Czas reakcji w przypadku wystąpienia problemów z działaniem serwera jest kwestią umowy z Klientem i może być kształtowany dowolnie, adekwatnie do wymagań dostępności systemu.