Jest to usługa umożliwiająca tworzenia kopii zapasowych w chmurze -  bezpieczna metoda przechowywania danych poza siedzibą firmy, w ramach której firma INET przechowuje zaszyfrowane kopie zapasowe plików, folderów, maszyn wirtualnych, baz danych lub całej zawartości dysków twardych na zdalnym bezpiecznym repozytorium danych. Dane przekazywane są do chmury za pośrednictwem bezpiecznego połączenia sieciowego. Dodatkowo mogą być codziennie zabezpieczane zapisem na bibliotece taśmowej.
Cel tworzenia kopii zapasowych w chmurze jest prosty i jednoznaczny: ochrona informacji przed ryzykiem ich utraty związanym z zaszyfrowaniem danych, błędem użytkownika, włamaniem lub jakimkolwiek innym rodzajem katastrofy technologicznej. Usługa BaaS zapewnia stały nadzór, weryfikację oraz zarządzanie kopiami zapasowymi w lokalizacji zewnętrznej. Kopie są przechowywane wyłącznie na serwerach zlokalizowanych w Polsce.

Opis Usługi
▪ Pomoc w opracowaniu polityki backupu.
▪ Backup wykonany w siedzibie Klienta będzie przesyłany w ramach usługi BaaS do bezpiecznego repozytorium danych.
▪ Backup może być zapisywany na bibliotece taśmowej, która chroni przed zaszyfrowaniem danych. 
▪ Usługa krojona na miarę - dostosujemy się do Twojego środowiska, rodzaju danych oraz posiadanych rozwiązań bazodanowych tak aby uzyskać jak najlepszy możliwy efekt. 

INET zapewnia:
▪ Stały nadzór oraz wsparcie w zarządzaniu kopiami zapasowymi.
▪ W przypadku wystąpienia problemów z wykonaniem kopii bezpieczeństwa INET zapewnia analizę oraz sugestię rozwiązania problemu.
▪ Możliwość odtworzenia plików lub całych maszyn wirtualnych w środowisku klienta lub środowisku serwerowym w chmurze INET gdy środowisko klienta uległo awarii.

Dodatkowo świadczymy:
▪ Możliwość automatycznej codziennej weryfikacji wykonania backupu – weryfikacja czy backup wykonał się bez błędów. Raport z weryfikacji może być przesyłany do wskazanych przez Zamawiającego osób.  
▪ Weryfikacja wykonanego backupu - czyli okresowa weryfikacja możliwości odtworzenia danych z backupu. Raport 
z weryfikacji może być przesyłany do wskazanych przez Zamawiającego osób.