Wirtualizacje

VMWARE

Można uprościć posiadaną infrastrukturę informatyczną, tworząc dynamiczniejsze i elastyczne centrum przetwarzania danych przy użyciu sprawdzonych rozwiązań wirtualizacji serwerów i centrów przetwarzania danych firmy VMware, których podstawą jest najlepsza w branży platforma wirtualizacji — VMware vSphere.

Zastosowanie tych rozwiązań gwarantuje ciągłą innowacyjność infrastruktury informatycznej, a jednocześnie spełnienie warunków umów SLA dotyczących aplikacji dla przedsiębiorstw oraz skrócenie czasu wprowadzania na rynek w przypadku przydzielania zasobów dla aplikacji i przechodzenia na ich wyższe wersje. Rozwiązania wirtualizacji firmy VMware pomagają zmniejszać nakłady inwestycyjne dzięki konsolidacji serwerów oraz koszty operacyjne dzięki automatyzacji. Jednocześnie rozwiązania te minimalizują ryzyko utraty przychodów spowodowanej planowanymi i nieplanowanymi przestojami.

 

Więcej o produktach VMWARE


Nutanix

Nutanix to rozwiązanie klastrowe w postaci appliance’ów 2U umożliwiające zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy wirtualizacyjnej. Pozwala wyeliminować konieczność zastosowania drogich rozwiązań macierzowych w architekturze SAN lub NAS, przy znakomitej w swojej klasie wydajności, skalowalności i jednocześnie niższych kosztach, dostosowanych do wymagań klienta. Modułowa budowa pozwala na rozbudowę od małych rozwiązań aż do dużych klastrów wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa i jego potrzeb.

Kluczowe cechy

 • Szybkie wdrożenie rozwiązania w czasie do 30 min
 • Brak zakłóceń w bieżącej działalności
 • Łatwa skalowalność
 • Redukcja kosztów i złożoności składowania
 • Zapewnienie zaawansowanych funkcji pamięci masowych klasy enterprise
 • Współpraca z istniejącą infrastrukturą

Więcej na www.nutanix.com


INET s.c. Jest zarejestrowanym partnerem VMWARE, posiadamy doświadczenie we  wdrażaniu wirtualizacji serverów w oparciu o VMware vSphere.

Certyfikat Professional Partner.pdf

Wdrażamy także rozwiązania oparte na  Microsoft Hyper-V


Wirtualizacja

Wirtualizacja polega na wydzieleniu w obrębie jednego serwera fizycznego wielu (od kilku, nawet do kilkuset) znacznie mniejszych środowisk wirtualnych. Umożliwia to optymalne rozdzielenie zasobów procesora, 

pamięci RAM i dysku twardego pomiędzy wiele działających jednocześnie procesów. Każde z utworzonych środowisk jest odseparowane i może działać niezależnie od innych, przy czym z punktu widzenia aplikacji, zachowuje się jak odrębna maszyna.

Dodatkowo, wirtualizacja serwerów umożliwia, aby na każdym ze środowisk działał inny system operacyjny (np. Windows, Linux, Unix), obsługujący różne aplikacje. W ten sposób wirtualizacja staje się narzędziem znacznie rozszerzającym potencjał pojedynczego serwera.

Najważniejsze zalety wirtualizacji serwerów

 • Optymalizacja dostępnych zasobów – lepsze wykorzystanie posiadanego sprzętu;
 • Środowiska są tworzone szybko i na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy;
 • Oszczędność kosztów – zakup jednego, mocniejszego serwera często jest tańszym rozwiązaniem niż kupowanie po 5 – 10 słabszych maszyn. Przy mniejszej liczbie serwerów zmniejszają się koszty ich utrzymania i konserwacji oraz zużycie prądu – jednocześnie zachowana jest ta sam funkcjonalność;
 • Możliwość dostosowania przydziału CPU, RAM i HDD do aktualnych potrzeb danej aplikacji;
 • Stworzenie szablonów, które umożliwiają bardzo szybkie uruchomienie nowego środowiska wirtualnego dla działania konkretnego systemu operacyjnego lub aplikacji;
 • Możliwość przenoszenia środowisk wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi, przy ciągłości działania uruchomionych aplikacji (tzw. migracja online), co redukuje koszty przestojów w pracy;

Bezpieczne informacje

 • Zmniejszenie awaryjności i zwiększenie bezpieczeństwa procesów, dzięki odseparowaniu od siebie poszczególnych środowisk wirtualnych;
 • Kopia bezpieczeństwa na maszynie wirtualnej może być przywrócona znacznie szybciej niż kopia bezpieczeństwa na fizycznym serwerze, co jest zdecydowanym atutem w przypadku ewentualnej awarii;
 • Uniknięcie problemów z kompatybilnością starszych wersji systemów lub programów ze sprzętem – dzięki wirtualizacji starsze wersje mogą działać na nowym, wydajnym i bezpiecznym serwerze.

Dodatkowe zastosowania wirtualizacji serwerów przy większych projektach

Połączenie dwóch serwerów w tzw. klaster: dwa serwery jednocześnie obsługują jedno 

 • środowisko wirtualne i duplikują swoją pracę – kiedy jeden serwer przestaje działać, drugi (do tej pory w stanie uśpienia) przejmuje pracę. Dzięki temu kluczowe dla firmy procesy działają cały czas;
 • “Wędrowanie” maszyn wirtualnych (wymaga odpowiednich licencji VMWare) – dotyczy sytuacji, w której maszyna wirtualna jest bardziej obciążona np. w nocy, wtedy potrzebuje więcej zasobów, więc jest przenoszona na serwer o większej mocy. Następnie, po zmianie sytuacji, maszyna wraca na swój domyślny serwer;
 • Zastosowanie dwóch fizycznych serwerów i macierzy danych, które obsługują jedną maszynę wirtualną – gdy jeden serwer przestaje działać, drugi przejmuje jego pracę;
 • Połączenie macierzy danych i dwóch fizycznych serwerów (na każdym uruchomiona oddzielna maszyna wirtualna) – w razie awarii pierwszego serwera, drugi przejmuję pracę.